Basket

  Untick selected:   0
 1. Personal nameRóka, Rastislav, 1972-
  Other nameRóka, R.
  Collection kindosoby
  References (23) - monografia
  (6) - skriptá
  (8) - učebnica
  (1) - zborník (príspevkov)
  (59) - bakalárska práca
  (129) - diplomová práca
  (4) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (2) - elektronický textový údaj
  (156) - článok
  person

  person