Basket

  Untick selected:   0
 1. Vplyv otvorov v blízkosti stĺpa na bezpečnosť modelov eurokódu na predikciu šmykovej odolnosti lokálne podopretých dosiek
  Kormošová Ľudmila ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 397-404
  pretlačenie lokálne podopreté dosky otvory nelineárna analýza punching flat slab openings non-linear analysis
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article