Basket

  Untick selected:   0
 1. Experimentálna analýza dosky s otvormi lokálne podopretej stenovým stĺpom
  Kormošová Ľudmila ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110
  27. Betonářské dny 2020 : . USB kľúč, s. 211-218
  bezprievlaková doska pretlačenie odolnosť v pretlačení flat slab punching punching resistance
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article