Basket

  Untick selected:   0
 1. Tvary odliatkov vyrobiteľných presným liatím do keramických foriem
  Uváček Michal ; M  Šuba Roland (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012 . - 37s CD ROM
  výrobné technológie Production Technologies casting
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57567
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book