Basket

  Untick selected:   0
 1. Vplyv oscilácie elektrónového lúča na kvalitu zvarových spojov vyhotovených z Ni zliatin
  Klempová Lenka ; 063000  Šimeková Beáta ; 063100 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-ZASM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144044
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book