Bookmark

Tool for further record proceeding.

article

Optimalizácia vybranej technológie ťahania rúr za studena z pohľadu mikroštruktúry a mechanických vlastností

Ridzoň, Martin
article