Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Návrh výrobného systému pre výrobu zvoleného polovýrobku. (Porovnanie pre výkovok - odliatok - obrobok) = Design of production system for producing a chosen semi-product. (Comparison - forging - cast - workpiece)

Žilinská, Silvia
book