Number of the records: 1  

Hurajt, Marek, 1987-

 1. Record numberstu88702
  Date23.04.2020
  Personal nameHurajt, Marek, 1987-
  Other nameHurajt, M.
  AIS IDA000036849
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 063000: MTF Ústav výrobných technológií (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2011 - 26.08.2014
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 22.08.2006 - 01.07.2009
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 03.09.2009 - 06.06.2011
  Collection kindosoby
  References (2) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (12) - článok
  person

  person

Number of the records: 1