Number of the records: 1  

obrábacie stroje

 1. Record numberstus10880
  Date24.11.2014
  Topical termobrábacie stroje
  Notesynonymum stroje obrábacie alternat.jazyk. variant Machine-tools
  Note621.9.06
  Collection kindpredmetové heslá
  References (4) - monografia
  (7) - príručka
  (11) - skriptá
  (5) - učebnica
  (3) - zborník
  (2) - zborník (príspevkov)
  (11) - bakalárska práca
  (8) - diplomová práca
  (38) - normy
  (17) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1