Number of the records: 1  

Fotodegradácia kontaminantu - kyanidov pomocou riasy Chlorella kessleri

 1. CREPC201502 CREPC201503 CREPC201506
  Title statementFotodegradácia kontaminantu - kyanidov pomocou riasy Chlorella kessleri / aut. Alžbeta Takáčová, Milan Semerád, Miroslava Smolinská, Milota Fáberová, Lívia Kijovská, Pavol Hronec
  Main entry-name Takáčová, Alžbeta, 1964- (Author)
  Another responsib. Semerád, Milan Z5 (Author)
  Smolinská, Miroslava, 1984- Z8 (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Fáberová, Milota, 1988- Z3 (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Kijovská, Lívia Z5 (Author)
  Hronec, Pavol, 1987- Z3 (Author) - FEI Ústav elektroniky a fotoniky
  Translated titlePhotodegradation contaminant - cyanide by algae Chlorella kessleri
  In Odpadové vody 2014 [611 s] / Bodík, Igor. -- Bratislava : NOI, 2014. -- ISBN 978-80-970896-7-2. -- S. 162-166
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2014
  article

  article

Number of the records: 1