Number of the records: 1  

Profesionalizmy v slovenskom lingvokultúrnom kontexte 21. storočia. Východiská lexikografického spravovania

 1. CREPC201702 CREPC201703 CREPC201706
  Title statementProfesionalizmy v slovenskom lingvokultúrnom kontexte 21. storočia. Východiská lexikografického spravovania / aut. Oľga Orgoňová, Miloš Orgoň
  Main entry-name Orgoňová, Oľga (Author)
  Another responsib. Orgoň, Miloš, 1956- Z1 (Author) - FEI Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií
  Note(autorka = UK Ba)
  In Lingvokultúrna determinácia exiky v anglofónnom a slovenskom kontexte. -- Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. -- ISBN 978-80-223-4240-7. -- S. 167-180
  Subj. Headings profesionalizmus
  stratifikácia jazyka
  lexikografické spracovanie
  LanguageSlovak
  Document kindRZA - kapitola(článok) z dokumentu
  CategoryAED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  Year2016
  article

  article

Number of the records: 1