Number of the records: 1  

Zophobas morio – možnosť využitia červov pri biodegradácii polystyrénu v životnom prostredí

 1. Title statementZophobas morio – možnosť využitia červov pri biodegradácii polystyrénu v životnom prostredí / aut. Tomáš Mackuľak, Jakub Paškevič, Anna Grenčíková, Noemi Belišová, Dmitrij Bondarev, Angela Kleinová, Alžbeta Takáčová, Milan Semerád
  Main entry-name Mackuľak, Tomáš, 1982- (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Another responsib. Paškevič, Jakub 1994 Z4 (Author) - FCHPT Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
  Grenčíková, Anna, 1993- Z3 (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Belišová, Noemi, 1993- (Author)
  Bondarev, Dmitrij (Author)
  Kleinová, Angela (Author)
  Takáčová, Alžbeta, 1964- (Author)
  Semerád, Milan (Author)
  Translated titleZophobas morio – possibility of use worms by biodegradation of polystyrene in the environment
  In Zborník príspevkov 38. medzinárodného vedeckého sympózia "Priemyselná toxikológia 2018", 13.-15.6.2018, Svit [187 s.] / Priemyselná toxikológia 2018. -- Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018. -- ISBN 978-80-227-4806-3. -- S. 106-113
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2018
  article

  article

Number of the records: 1