Number of the records: 1  

Optimalizácia ČOV s atypickými vodami na prítoku

 1. Title statementOptimalizácia ČOV s atypickými vodami na prítoku / aut. Bibiána Kožárová, Stanislava Kecskésová, Zuzana Matulová, Miloslav Drtil
  Main entry-name Kožárová, Bibiána, 1992- (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Another responsib. Kecskésová, Stanislava 1992 Z3 (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Matulová, Zuzana, 1982- (Author)
  Drtil, Miloslav, 1960- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Translated titleOptimization of WWTP with atypical waters on inflow
  In Chémia a technológie pre život [USB kľúč, 530 s.] / Chémia a technológie pre život. -- Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2019. -- ISBN 978-80-8208-015-8. -- S. 455-456
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2019
  article

  article

Number of the records: 1