Number of the records: 1  

Návrh výrobného systému pre výrobu zvoleného polovýrobku. (Porovnanie pre výkovok - odliatok - obrobok) = Design of production system for producing a chosen semi-product. (Comparison - forging - cast - workpiece)

 1. Title statementNávrh výrobného systému pre výrobu zvoleného polovýrobku. (Porovnanie pre výkovok - odliatok - obrobok) = Design of production system for producing a chosen semi-product. (Comparison - forging - cast - workpiece) : Bakalárska práca
  Main entry-name Žilinská, Silvia, 1981- (Author)
  Another responsib. Matúšová, Miriam, 1977- (xxx) - MTF Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008
  FacultyMTF
  Phys.des.51 s príl., 1 CD-ROM
  NoteOdbor: Technologické zariadenia a systémy
  Subj. Headings výkovok
  odliatok
  obrobok
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284M069167M*BP-3459Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácIn-Library Use Only

Number of the records: 1