Number of the records: 1  

Zníženie koncemtrácie chlorofylu (a) ako odozva na biosorpciu kovov

 1. Title statementZníženie koncemtrácie chlorofylu (a) ako odozva na biosorpciu kovov
  Main entry-name Takáčová, Alžbeta, 1964- (Author)
  Another responsib. Smolinská, Miroslava, 1984- (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Mackuľak, Tomáš, 1982- (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Jokrllová, Jana, 1988- (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Kunštek, Michal, 1983- (Author) - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  Pokorná, Lýdia, 1983- (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Čík, Gabriel, 1948- (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Kijovská, Lívia (Author)
  Semerád, Milan (Author)
  Translated titleThe reduction of the concentration of chlorophyll (A) in response to biosorption of metals
  In Analytika v geológii a v životnom prostredí 2013. Spišská Nová Ves, 13. - 15. 11. 2013 : zborník vedeckých príspevkov. -- Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013. -- ISBN 978-80-89343-87-4. -- s.187-195
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2013
  article

  article

Number of the records: 1