Number of the records: 1  

Heterogénne systémy na báze zeolitu a fotoaktívnych látok s využitím v úprave vôd

 1. CREPC201502 CREPC201503 CREPC201506
  Title statementHeterogénne systémy na báze zeolitu a fotoaktívnych látok s využitím v úprave vôd
  Main entry-name Smolinská, Miroslava, 1984- (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Another responsib. Takáčová, Alžbeta, 1964- (Author)
  Mackuľak, Tomáš, 1982- (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Jokrllová, Jana, 1988- (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Kijovská, Lívia (Author)
  Translated titleHeterogenous systems based on zeolite and photoactive substances with the use in water treatment
  In Hydrochémia 2014, XLI. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou "Nové analytické metódy v chémii vody", 21.-22.mája 2014, Bratislava. -- Bratislava : Slovenská vodohospodárska spoločnosť, 2014. -- ISBN 978-80-89062-97-3. -- s. 205-210
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2014
  article

  article

Number of the records: 1