Number of the records: 1  

Dekontaminácia chrómu s využitím riasovej kultúry

 1. CREPC201502 CREPC201503 CREPC201506
  Title statementDekontaminácia chrómu s využitím riasovej kultúry
  Main entry-name Takáčová, Alžbeta, 1964- (Author)
  Another responsib. Jokrllová, Jana, 1988- (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Smolinská, Miroslava, 1984- (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Semerád, Milan (Author)
  Mackuľak, Tomáš, 1982- (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Kijovská, Lívia (Author)
  Translated titleDecontamination of chromium using algal culture
  In Hydrochémia 2014, XLI. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou "Nové analytické metódy v chémii vody", 21.-22.mája 2014, Bratislava. -- Bratislava : Slovenská vodohospodárska spoločnosť, 2014. -- ISBN 978-80-89062-97-3. -- s. 223-226
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2014
  article

  article

Number of the records: 1