Number of the records: 1  

Nonlinear model predictive control of underactuated mechatronic systems

 1. Title statementNonlinear model predictive control of underactuated mechatronic systems
  Main entry-name Gulan, Martin (Author) - SjF Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
  Another responsib. Rohaľ-Ilkiv, Boris (Thesis advisor)
  Translated titleNelineárne prediktívne riadenie mechatronických systémov s čiastočným ovládaním
  Issue data2015
  FacultySJF
  Date of acceptation27.08.2015
  Degreee discipline5.2.16. mechatronika
  Degree programD-MECH
  Phys.des.111 s.
  Subj. Headingsnelineárne prediktívne riadenie
  rýchle NMPC
  Pendubot
  systém s čiastočným ovládaním
  nelineárna optimalizácia v reálnom čase
  nonlinear model predictive control
  underactuated mechanical system
  real-time nonlinear optimization
  fast NMPC
  Pendubot
  LanguageEnglish
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98250
  Document kindDDZ - dizertačná práca
  CategoryDAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284J044496J* 117778Strojnícka fakultaštudovňaIn-Library Use Only