Number of the records: 1  

Beztavivový spôsob spájkovania kovových a keramických materiálov

 1. Title statementBeztavivový spôsob spájkovania kovových a keramických materiálov
  Main entry-name Drozda, Marián Z4 (Author) - MTF Ústav výrobných technológií
  Another responsib. Koleňák, Roman Z1 (Thesis advisor) - MTF Katedra zvárania a zlievarenstva
  Translated titleFluxless soldering of metal and ceramic materials
  Issue data2016
  FacultyMTF
  Date of acceptation07.06.2016
  Degreee discipline5.2.51. výrobné technológie
  Degree programI-ZASM
  Subj. HeadingsBeztavivové spájkovanie
  kovokeramický kompozit
  aktívna spájka
  Fluxless soldering
  metal matrix composite
  active solder
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132183
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* DP-12791Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1