Number of the records: 1  

Návrh parametrov zvárania titánu elektrónovým lúčom

 1. Title statementNávrh parametrov zvárania titánu elektrónovým lúčom
  Main entry-name Horník, Filip (Author) - MTF Ústav výrobných technológií
  Another responsib. Šimeková, Beáta Z2 (Thesis advisor) - MTF Ústav výrobných technológií
  Translated titleProposal of titanium welding parameters by electron beam
  Issue data2018
  FacultyMTF
  Date of acceptation06.06.2018
  Degreee discipline5.2.51. výrobné technológie
  Degree programI-ZASM
  Subj. Headingszváranie elektrónovým lúčom
  titán
  titánové zliatiny
  electron beam welding
  titanium
  titanium alloys
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138641
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* DP-13484Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1