Number of the records: 1  

Ultrazvukové zváranie v elektrotechnike

 1. Title statementUltrazvukové zváranie v elektrotechnike
  Main entry-name Hujová, Lucia (Author) - MTF Ústav výrobných technológií
  Another responsib. Šimeková, Beáta Z2 (Thesis advisor) - MTF Ústav výrobných technológií
  Translated titleUltrasonic welding in electrical engineering
  Issue data2018
  FacultyMTF
  Date of acceptation07.06.2018
  Degreee discipline5.2.51. výrobné technológie
  Degree programI-VTVM
  Subj. Headingsultrazvukové zváranie kovov
  parametre zvárania
  metódy skúšania zvarových spojov
  ultrasonic welding of metals
  testing methods of welded joints
  parameters of welding
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139484
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* DP-13502Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1