Number of the records: 1  

Vplyv oscilácie elektrónového lúča na kvalitu zvarových spojov vyhotovených z Ni zliatin

 1. Title statementVplyv oscilácie elektrónového lúča na kvalitu zvarových spojov vyhotovených z Ni zliatin
  Main entry-name Klempová, Lenka Z4 (Author) - MTF Ústav výrobných technológií
  Another responsib. Šimeková, Beáta Z2 (Thesis advisor) - MTF Katedra zvárania a spájania materiálov
  Translated titleThe weld joints quality of Ni alloy influenced by electron beam oscilation
  Issue data2019
  FacultyMTF
  Date of acceptation05.06.2019
  Degreee discipline5.2.51. výrobné technológie
  Degree programI-ZASM
  Subj. Headingselektrónové zváranie
  nikel 201
  oscilácia
  electron welding
  nickel 201
  oscillation
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144044
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* DP-13981Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1