Number of the records: 1  

Vplyv farmaceutík na respirometrickú aktivitu čistiarenského kalu

 1. Title statementVplyv farmaceutík na respirometrickú aktivitu čistiarenského kalu
  Main entry-name Varšová, Patrícia (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Another responsib. Bodík, Igor Z1 (Thesis advisor) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Translated titleInfluence of farmaceuticals on respirometric activity of sewage sludge
  Issue data2020
  FacultyFCHPT
  Date of acceptation22.06.2020
  Degreee disciplinechemické inžinierstvo a technológie
  Degree programI-TOZP
  Subj. Headingsrespirometria
  čistenie odpadových vôd
  liečivá
  aktivovaný kal
  respirometry
  sewage sludge
  wastewater treatment
  pharmaceuticals
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150820
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1