Number of the records: 1  

Inhibícia nitrifikácie v biologickom stupni ČOV Slovnaft, a.s

 1. Title statementInhibícia nitrifikácie v biologickom stupni ČOV Slovnaft, a.s.
  Main entry-name Kopcová, Bibiána Z4 (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Another responsib. Bodík, Igor Z1 (Thesis advisor) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Translated titleInhibition of nitrification in biological stage of WWTP Slovnaft, Inc.
  Issue data2020
  FacultyFCHPT
  Date of acceptation22.06.2020
  Degreee disciplinechemické inžinierstvo a technológie
  Degree programI-TOZP
  Subj. Headingsnitrifikácia
  inhibícia
  MCHB ČOV
  amoniakálny dusík
  nitrification
  inhibition
  MCHB WWTP
  ammonium nitrogen
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150751
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1