Number of the records: 1  

Využitie zeolitov na sorpciu farmaceutík z odpadových vôd

 1. Title statementVyužitie zeolitov na sorpciu farmaceutík z odpadových vôd
  Main entry-name Hrancová, Natália (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Another responsib. Bodík, Igor Z1 (Thesis advisor) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Translated titleUse of zeolites for pharmaceuticals removal from wastewater
  Issue data2020
  FacultyFCHPT
  Date of acceptation14.07.2020
  Degreee disciplinechemické inžinierstvo a technológie, chémia
  Degree programB-CHEMAT
  Subj. Headingsadsorpcia
  zeolity
  liečivá
  odpadová voda
  adsorption
  zeolites
  wastewater
  drugs
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141908
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book


Number of the records: 1