Number of the records: 1  

Termické procesy ako spôsob odstraňovania farmaceutík z čistiarenských kalov

 1. Title statementTermické procesy ako spôsob odstraňovania farmaceutík z čistiarenských kalov
  Main entry-name Šefčíková, Tímea (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Another responsib. Bodík, Igor Z1 (Thesis advisor) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Translated titleInfluence of drying process on removal of pharmaceutical from sewage sludge
  Issue data2020
  FacultyFCHPT
  Date of acceptation22.06.2020
  Degreee disciplinechemické inžinierstvo a technológie
  Degree programI-TOZP
  Subj. Headingsaktivovaný kal
  ČOV
  sušenie
  farmaceutiká
  drying
  Pharmaceuticals
  sewage sludge
  WWTP
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150809
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1