Number of the records: 1  

SOFSEM 2019: Theory and Practice of Computer Science. 45th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Nový Smokovec, Slovakia, January 27-30, 2019, Proceedings

 1. Title statementSOFSEM 2019: Theory and Practice of Computer Science. 45th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Nový Smokovec, Slovakia, January 27-30, 2019, Proceedings
  Main entry-action SOFSEM 2019 45. 27. - 30. 01. 2019 Nový Smokovec, Slovenská republika Theory and practice of computer science (Author)
  Edition statement1. vyd.
  Issue dataCham Springer 2019
  Phys.des.534 s.
  ISBN9783030108007
  EditionLecture Notes in Computer Science ISSN 0302-9743 11376
  Ser.statement/add.entry Lecture Notes in Computer Science 11376
  CountrySlovakia
  LanguageEnglish
  Document kindBRZ - zborník (príspevkov)
  References (2) - článok
  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  I24KN000075I*20SS13225Fakulta informatiky a informačných technológiíCentrum informačných knižničných služiebIn-Library Use Only