Number of the records: 1  

Energetická koncepcia využitia vybraných foriem energií v podmienkach Jordánska z pohľadu tarifného systému

 1. Title statementEnergetická koncepcia využitia vybraných foriem energií v podmienkach Jordánska z pohľadu tarifného systému : dát. obhajoby 6.6.2019. č. ved. odboru 5-2-30
  Main entry-name ADAILEH, AYID Z9 (Author) - FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
  Another responsib. Janíček, František Z1 (Thesis advisor) - FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
  Translated titleEnergy conception of selected energy forms utilization in Jordan concerning the tariff system
  Issue data2019
  FacultyFEI
  Date of acceptation06.06.2019
  Degreee discipline5.2.30. elektroenergetika
  Degree programD-EE
  Phys.des.115 s., AUTOREF. 2018, 21 s.
  Subj. HeadingsJordánsko
  tarifný systém
  dostupnosť energie
  energetická chudoba
  energetická efektívnosť
  obnoviteľné zdroje energie
  prieskum
  Jordan
  energy security
  renewable energy sources
  energy poverty
  electricity
  tariff system
  survey
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111622
  Document kindDDZ - dizertačná práca
  CategoryDAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284ED01621E*ZP- 484Fakulta elektrotechniky a informatikyKnižnica FEI