Number of the records: 1  

Návrh nízko-napäťového integrovaného obvodu nanometrovej CMOS technológii

 1. Title statementNávrh nízko-napäťového integrovaného obvodu nanometrovej CMOS technológii
  Main entry-name Havlík, Denis Z4 (Author) - FEI Ústav elektroniky a fotoniky
  Another responsib. Nagy, Lukáš Z2 (Thesis advisor) - FEI Ústav elektroniky a fotoniky
  Translated titleDesign of Low-Voltage ASIC in Nanoscale CMOS Technology
  Issue data2019
  FacultyFEI
  Date of acceptation11.06.2019
  Degreee discipline5.2.13. elektronika
  Degree programI-EN
  Phys.des.91 s., príl., CD-ROM
  Subj. Headingslineárny napäťový regulátor
  analógové integrované obvody
  prúdový zdroj
  rozdielový zosilňovač
  PSRR
  linear voltage regulator
  PSRR
  analog integrated circuit
  current source
  error amplifier
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144600
  Document kindDDP - diplomová práca
  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284EP12176E*DIPL- 12176Fakulta elektrotechniky a informatikyÚstav elektroniky a fotonikyIn-Library Use Only