Number of the records: 1  

Embedded Model Predictive Control with State and Parameter Estimation: Understanding Timing and Memory Properties

 1. Title statementEmbedded Model Predictive Control with State and Parameter Estimation: Understanding Timing and Memory Properties
  Main entry-name Batista, Gabriel Z9 (Author) - SjF Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
  Another responsib. Takács, Gergely Z1 (Thesis advisor) - SjF Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
  Translated titlePrediktívne riadenia a odhad stavov a parametrov na vnorených platformách: Pochopenie nárokov na časovanie a pamäť
  Issue data2019
  FacultySJF
  Date of acceptation24.04.2019
  Degreee discipline5.2.16. mechatronika
  Degree programD-MECHT
  Subj. Headingsprediktívne riadenie
  multiparametrické MPC
  optimalizácia na vnorených platformách
  vnorený riadiaci systém
  aktívne tlmenie vibrácií
  odhad stavov a parametrov
  rozšírený Kalmanov filter
  dvojitý Kalmanov filter
  adaptívne riadenie
  model predictive control
  multiparametric MPC
  embedded optimization
  embedded control system
  active vibration control
  state and parameter estimation
  extended Kalman filter
  double Kalman filter
  adaptive control
  LanguageEnglish
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146463
  Document kindDDZ - dizertačná práca
  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284J045769J* 118560Strojnícka fakultaštudovňaIn-Library Use Only