Number of the records: 1  

Marchalín, Štefan, 1954-

 1. Record numberstu18681
  Date23.04.2020
  Personal nameMarchalín, Štefan, 1954-
  Other nameMarchalín, Š.
  AIS IDA000003336
  Súčasné pracovisko 048140: FCHPT Oddelenie organickej chémie (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.1984 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (2) - monografia
  (1) - bakalárska práca
  (3) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (111) - článok
  (4) - xxx
  person

  person

Number of the records: 1