Number of the records: 1  

Danko, Matej 1991

 1. Record number0004477
  Date23.04.2020
  Personal nameDanko, Matej 1991
  AIS ID44035
  Súčasné pracovisko 046000: FCHPT Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2015 -
  Predch. pracovisko 040000: FCHPT Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (Z4 - študent) ; D% ; 03.09.2010 - 09.07.2013
  040000: FCHPT Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (Z4 - študent) ; D% ; 11.09.2013 - 09.06.2015
  046230: FCHPT Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2015 - 22.08.2019
  Collection kindosoby
  References (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (33) - článok
  person

  person

Number of the records: 1