Number of the records: 1  

Cinková, Kristína, 1991-

 1. Record numberstu116699
  Date23.04.2020
  Personal nameCinková, Kristína, 1991-
  Other nameCinková
  AIS IDA0000070215
  Súčasné pracovisko 041180: FCHPT Oddelenie analytickej chémie (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2014 -
  Predch. pracovisko 041180: FCHPT Oddelenie analytickej chémie (Z8 - čiast. úväzok) ; 25% ; 28.09.2015 -31.01.2016
  040000: FCHPT Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (Z4 - študent) ; D% ; 17.09.2009 - 09.07.2012
  040000: FCHPT Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (Z4 - študent) ; D% ; 04.09.2012 - 09.06.2014
  041000: FCHPT Ústav analytickej chémie (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2014 - 24.05.2018
  041000: FCHPT Ústav analytickej chémie (Z8 - čiast. úväzok) ; 25.01% ; 23.02.2017 - 30.06.2017
  041000: FCHPT Ústav analytickej chémie (Z8 - čiast. úväzok) ; 33% ; 01.07.2017 -31.01.2018
  Collection kindosoby
  References (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (37) - článok
  person

  person

Number of the records: 1