Number of the records: 1  

Šoltész, Andrej, 1957

 1. Record numberstu23783
  Date30.03.2020
  Personal nameŠoltész, Andrej, 1957-
  Other nameŠoltész, A.
  AIS IDA000000645
  Notedoc.Ing.,PhD
  Súčasné pracovisko 010170: SvF Katedra hydrotechniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.01.1991 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - brožúra
  (13) - monografia
  (4) - skriptá
  (2) - učebnica
  (33) - výskumná správa
  (2) - zborník
  (6) - zborník (príspevkov)
  (1) - iný typ
  (71) - bakalárska práca
  (17) - diplomová práca
  (4) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (4) - multimédium - CD Rom
  (301) - článok