Number of the records: 1  

Královič, Viktor, 1980-

 1. Record numberstu77600
  Date23.04.2020
  Personal nameKrálovič, Viktor, 1980-
  Other nameKrálovič, V.
  AIS IDA000010224
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 030180: FEI Katedra mechaniky (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.10.2005 - 31.01.2011
  032000: FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.02.2011 - 14.10.2013
  Collection kindosoby
  References (1) - patentový spis
  (10) - článok
  person

  person

Number of the records: 1