Number of the records: 1  

elektrónová mikroskopia

 1. Record numberstus377
  Date24.11.2014
  Topical termelektrónová mikroskopia
  Notepozri tiež mikroskopia elektrónová
  Collection kindpredmetové heslá
  References (10) - monografia
  (1) - prehľad
  (1) - príručka
  (1) - skriptá
  (1) - učebnica
  (1) - zborník
  (1) - bakalárska práca
  (5) - diplomová práca
  (4) - dizertačná práca
  (3) - článok
  subject heading

  subject heading