Number of the records: 1  

Poznatky z prevádzky veľkých ČOV s odstraňovaním nutrientov v SR

 1. CREPC201710 CREPC201711 CREPC022018 CREPC201802 CREPC201803 CREPC201806
  Title statementPoznatky z prevádzky veľkých ČOV s odstraňovaním nutrientov v SR / aut. Miloslav Drtil, Dana Kolníková, Pavol Levársky, Jozef Tichý, Rudolf Brezina, Zuzana Imreová, Martina Švorcová, Stanislava Vlčková
  Main entry-name Drtil, Miloslav, 1960- (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Another responsib. Kolníková, Dana (Author)
  Levársky, Pavol (Author)
  Tichý, Jozef, 1986- (Author)
  Brezina, Rudolf (Author)
  Imreová, Zuzana, 1987- (Author)
  Švorcová, Martina (Author)
  Vlčková, Stanislava 1992 Z3 (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Translated titleExperiences of large WWTPs with nutrient removal in Slovakia
  In Zborník prednášok a posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, 16.-18.október 2017 / Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd. -- Bratislava : Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2017. -- ISBN 978-80-89740-15-4. -- S. 62-69
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2017
  article

  article

Number of the records: 1