Number of the records: 1  

Porovnanie nábehu vysokoúčinnej nitritácie s použitím syntetickej a reálnej kalovej vody

 1. Title statementPorovnanie nábehu vysokoúčinnej nitritácie s použitím syntetickej a reálnej kalovej vody aut. Stanislava Kecskésová, Zuzana Imreová, Bibiána Kožárová, Miloslav Drtil
  Main entry-name Kecskésová, Stanislava 1992 (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Another responsib. Imreová, Zuzana, 1987- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Kožárová, Bibiána, 1992- Z3 (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Drtil, Miloslav, 1960- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Translated titleComparison of start-up of high-efficiency nitritation using synthetic and real reject water
  In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd / Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd. -- Bratislava, : Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2019. -- ISBN 978-80-89740-23-9. -- S. 366-373
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2019
  article

  article

Number of the records: 1