Number of the records: 1  

Chemistry and Physics and LIpids

 1. Title statementChemistry and Physics and LIpids
  Year, No.Vol. 175, rok 2013
  Issue data2013
  Issue dataElsevier Ireland Ltd.
  Collective Record/Entry Chemistry and Physics and LIpids
  Document kindBRR - ročník a/alebo číslo časopisu
  References (1) - článok
  rok vydaniarok metrikyIFIF Q (best)SJRSJR Q (best)
  201320132.593Q30.831Q2
  journal

  journal

Number of the records: 1