Number of the records: 1  

Podpora controllingu pre efektívne fungovanie environmentálneho manažmentu. Controlling contribution for efficient environmental management

 1. Title statementPodpora controllingu pre efektívne fungovanie environmentálneho manažmentu. Controlling contribution for efficient environmental management
  Main entry-name Bakošová, Helena (Author) - MTF Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Makyšová, Helena, 1976- (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Jacinto Assuncao, Domingos (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Podskľan, Adrián (Author)
  In Juniorstav 2004 : 6.Odborná konference doktorandského studia/Brno,ČR,4.-5.2.2004. -- Brno : Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební, 2004. -- ISBN 80-214-2560-1
  Subj. Headings manažment environmentálny
  controlling
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryBEC - Scientific works in noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

Number of the records: 1