Number of the records: 1  

Definovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalov

 1. Title statementDefinovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalov
  Main entry-name Čegiňová, Katarína (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Another responsib. Bodík, Igor Z1 (Thesis advisor) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Translated titleDefinition of Basic Parameters for Treatment Sludge Drying House
  Issue data2019
  FacultyFCHPT
  Date of acceptation20.06.2019
  Degreee discipline5.2.17. chemické inžinierstvo
  Degree programB-CHI
  Subj. HeadingsČOV
  kal
  sušenie
  bialncia
  WWTP
  sludge
  drying process
  balance
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135850
  Document kindDBP - bakalárska práca