Number of the records: 1  

Návrh opatrení najvýhodnejšej formy obstarania majetku z vlastných zdrojov, formou úveru alebo leasingom v spoločnosti VUJE, a.s. Trnava = Proposal of measure of dominant form providing properity from own source by credit or leasing form in company VUJE, a.c. Trnava

 1. Title statementNávrh opatrení najvýhodnejšej formy obstarania majetku z vlastných zdrojov, formou úveru alebo leasingom v spoločnosti VUJE, a.s. Trnava = Proposal of measure of dominant form providing properity from own source by credit or leasing form in company VUJE, a.c. Trnava : Bakalárska práca
  Main entry-name Kubovičová, Silvia (Author)
  Another responsib. Mulíková, Dagmar, 1956- (XXX) - MTF Materiálovotechnologická fakulta
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  FacultyMTF
  Phys.des.51 s príl., 1 CD-ROM
  NoteOdbor: priemyselné inžinierstvo a manažment
  Subj. Headings financovanie podniku
  firemné financie
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  Document kindDBP - bakalárska práca
  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284M066345M*BP-2787Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable