Number of the records: 1  

Anténne fázové systémy

 1. Title statementAnténne fázové systémy : dát. obhajoby 15.5.2019, č. ved. odboru 5-2-10
  Main entry-name Vavrík, Ferdinand (Author) - FEI Ústav elektrotechniky
  Another responsib. Ballo, Peter Z1 (Thesis advisor) - FEI Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
  Translated titlePhased array antennas
  Issue data2019
  FacultyFEI
  Date of acceptation15.05.2019
  Degreee discipline5.2.10. teoretická elektrotechnika
  Degree programD-TE
  Phys.des.102 s., AUTOREF. 2019, 46 s.
  Subj. Headingsvzájomná impedancia
  Elektromagnetické pole v okolí antény
  anténne fázové systémy
  anténne sústavy
  antenna arrays
  phased array antennas
  mutual impedance
  Electromagnetic field around antenna
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130826
  Document kindDDZ - dizertačná práca
  CategoryDAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284ED01622E*ZP- 485Fakulta elektrotechniky a informatikyKnižnica FEI

Number of the records: 1