Number of the records: 1  

Akademická príručka

  1. 001.816. 378.2 príručkaMeško, Dušan Akademická príručka. -- 2. doplnené vydanie. -- Martin : Osveta, 2005. -- 496 s. -- ISBN : 80-8063-200-6. Katuščák, Dušan. Findra, Ján

Number of the records: 1