Number of the records: 1  

PVD povlaky na rezných nástrojoch

  1. technológie strojárskej výroby. obrábanie. PVD povlaky. povlakovanieKozic, Ivan PVD povlaky na rezných nástrojoch : Bakalárska práca. -- Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006. -- 59 s 1 CD-ROM. Jančovič, Rastislav

Number of the records: 1