Number of the records: 1  

Analýza vnútromestskej štruktúry z hľadiska dominánt - lokalita Liptovský Mikuláš

  1. Čúrna, Janka, 1952- Analýza vnútromestskej štruktúry z hľadiska dominánt - lokalita Liptovský Mikuláš. In: Bratislava : STU, 1999. -- Úloha dominánt pri identite vnútromestskej štruktúry : Súbor teoretických prác. -- s.79-87. -- 80-227-1302-3.
Number of the records: 1