Number of the records: 1  

Návrh konkurenčnej stratégie firmy SES ENERGY, a.s

  1. Quality of Production in Engineering Enterprises. strategy. strategic management. stratégia. strategický manažment. kvalita produkcie v strojárskych podnikochKocsis, Ján, 1960- Návrh konkurenčnej stratégie firmy SES ENERGY, a.s. -- Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013. Ščepka, Igor, 1946-

Number of the records: 1