Number of the records: 1  

Vlastnosti vybraných druhov povlakov

  1. Materials Engineering. adhesion. evaporation. PVD. naprašovanie. adhézia. povlakovanie. CVD. odparovanieŠtevlíková, Lucia, 1992- Vlastnosti vybraných druhov povlakov. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014. -- 69s CD. Hudáková, Mária, 1962-

Number of the records: 1