Number of the records: 1  

Zabezpečenie prenosu dát vo vysokorýchlostnej sieti PLC

  1. PLC. Adaptéry PLC. Prenosová rýchlosť. EMC. PLC. PLC adapters. Transmission speed. EMCĎuriga, Roman Zabezpečenie prenosu dát vo vysokorýchlostnej sieti PLC. -- Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020. -- 66 s. Orgoň, Miloš

Number of the records: 1