Number of the records: 1  

Anténne fázové systémy

  1. vzájomná impedancia. Elektromagnetické pole v okolí antény. anténne fázové systémy. anténne sústavy. antenna arrays. phased array antennas. mutual impedance. Electromagnetic field around antennaVavrík, Ferdinand Anténne fázové systémy : dát. obhajoby 15.5.2019, č. ved. odboru 5-2-10. -- 2019. -- 102 s., AUTOREF. 2019, 46 s. Ballo, Peter